Hàng ngày nhìn thấy những giá trị mình đã đóng góp đem lại lợi ích cho xã hội, cuộc sống của nhiều người thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. (Như vậy là bạn đang thành công rồi đó.)

Và, công thức thành công thật là đơn giản: Bạn biến mình trở thành người có giá trị, đóng góp nhiều giá trị cho xã hội. Tạo ra sự chuyển biến tích cực cho xã hội và cuộc sống của nhiều người. (Chỉ có vậy thôi)


Vì sao cần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?

Như thế nào là tốt đẹp


Văn hóa, tri thức mang lại những lợi ích gì


Làm sao để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn

ĐÓNG GÓP THÊM CÁC GIÁ TRỊ TÍCH CỰC

Những công việc cụ thể mang lại ích lợi cho đời, giúp ích cho người


Vai trò của những người làm công việc sáng tác

Một người làm công việc sáng tác, thông qua ngòi bút và bàn phím đóng góp vào sự ổn định và phát triển của đất nước, của xã hội, của con người.

Mỗi một giai đoạn phát triển có những đặc điểm riêng. Không có thời nào giống y hệt thời nào.

Là một người văn nghệ sĩ


Các bài có liên quan