Để cho hạnh phúc và niềm vui được nhân rộng

Hạnh phúc có liên hệ với niềm vui thú

Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên địa tận giai tri

Tản mạn

Thú vui không chỉ là phương tiện để giải tỏa xúc cảm. Mà nó còn có tác dụng hun đúc trí tuệ, trợ lực cho tinh thần và nâng đỡ tâm hồn.

Ở mức độ cao hơn nữa, cái thú vui của bản thân mang lại ích lợi cho cuộc đời cho con người


Một thú vui cần có là thú vui vun trồng các giá trị chân thiện mỹ cho cuộc đời.

Và, khuyến khích, hướng dẫn, trợ giúp mọi người cách vun trồng chân thiện mỹ cho đời


Những thú vui đã tạo tác nên Quang Vũ

Con người sinh ra trên cuộc đời này phải biết rõ về nguồn gốc của mình.

Những thứ dễ nhận biết là gia đình, gia tộc, quê hương.

Những thứ đòi hỏi sự tìm hiểu sâu rộng hơn, cần nhiều thời gian hơn là quốc gia, chủng tộc, nền văn hóa, lịch sử.

Tâm hồn của con người cần định kỳ được thanh lọc, và tưới mát.

Nhờ được thanh lọc mà ánh sáng trí tuệ chiếu được qua. Tuệ giác có điều kiện được phát triển.

Nhờ được tưới mát mà con người thêm yêu thêm trân quý cuộc sống. Bởi vậy muốn tác thành các giá trị chân thiện mỹ cho cuộc đời.

Bằng cái thanh tâm và sự minh triết, đúc kết lại các giá trị và sẻ chia cho quảng đại

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *