Tính chính nghĩa của Quang Vũ

Đến với Quang Vũ để hoàn thiện bản thân. Trước tiên là lãng khách dạo chơi trên trang web. Nếu có thiện cảm, nhận thấy cái hay cái tốt cái đẹp của Quang Vũ, bạn có tri thức, đủ tự tin có thể đăng ký trở thành tác giả trên trang mạng.

Quang Vũ được mở ra để mang lại lợi ích, niềm vui, trí tuệ, tiền bạc cho tất cả mọi người.

  • Quang Vũ giúp những người đang ở hoàn cảnh khó khăn tìm được ra đường hướng để thoát khỏi chỗ tối mà tìm tới chỗ sáng
  • Quang Vũ giúp những người đang tìm một con đường lập thân lập nghiệp có phương tiện và cách thức để phát triển chính mình, mở đường mở lối cho sự nghiệp rộng mở
  • Quang Vũ mang văn hóa trung hoa – một thứ văn hóa trí tuệ đến giúp bạn trở nên tinh khôn, mưu lược, giỏi làm ăn. (Nhìn Trung Quốc và cộng đồng người Hoa họ giỏi làm ăn thế nào bạn sẽ thấy: sức mạnh nằm ở văn hóa)
  • Quang Vũ tạo dựng một hội quán cho anh em tài – hùng tụ họp giao lưu học hỏi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Cái này học theo tính chất cộng đồng, bang hội của người Trung Quốc
  • Quang Vũ học hỏi cái hay, cái tốt của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (những nước Đông Á) – những nước có nền chính trị, kinh tế, văn hóa tương đồng mà Việt Nam hiện nay đang học hỏi từ họ

Một con người không có văn hóa thì dù có tiền vẫn là người ở tầng lớp thấp. Một gia đình không có văn hóa thì không thể có hạnh phúc đúng nghĩa. Một đất nước giàu có mà mất đi bản sắc văn hóa thì sự phồn vinh chỉ là bề nổi.

Xây nhà từ nền móng xây lên. Một cái cây phải mọc từ mặt đất rồi vươn lên. Con người – gia đình – xã hội phải được xây dựng trên nền tảng văn hóa. Mất gốc là mất tất cả. Bản sắc văn hóa và các giá trị tốt đẹp là thứ luôn cần phải gìn giữ và phát huy.

Ý nghĩa của Quang Vũ đối với Cá nhân

Khách hàng cá nhân Quang Vũ hướng đến là người Việt Nam. Mà là người Việt Nam thì cần thấm nhuần văn hóa Việt, văn hóa đông á. Nhưng do Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, văn hóa truyền thống bị mai một đi nhiều. Chúng ta đã chuyển từ Hán tự sang Latin nên sự sâu sắc trong con người cũng hao đi nhiều. Hiện nay chúng ta đang học hỏi văn hóa phương tây nhưng có những điều văn hóa phương tây không phù hợp với người Việt.

Xét trên phương diện nhân sinh, văn hóa phương tây chỉ là thanh niên mới lớn so với văn hóa đông á – một bậc đại trượng phu. Quang Vũ hướng bạn đi theo quỹ đạo: Trung hoa học vi thể, tây phương học vi dụng. Nôm na là: Học văn hóa trung hoa để làm người, học khoa học kỹ thuật phương tây để sử dụng.

Mỗi cá nhân khi đọc các bài viết trên Quang Vũ, cả miễn phí lẫn trả phí sẽ dần lấy lại được cái bản sắc của chính mình. Khi bạn thấm được và thực hành được cái hay, cái giá trị của Nho gia, của tam giáo đồng nguyên – lúc đó cái tầm suy nghĩ, nội lực con người bạn đã biến chuyển rất nhiều.

Ý nghĩa của Quang Vũ đối với gia đình

Gia đình có hạnh phúc, êm ấm hay không phụ thuộc kinh tế và văn hóa. Tác giả đặt văn hóa ở vị trí quan trọng hơn. Có bằng khen gia đình văn hóa chứ không có bằng khen gia đình giàu có (minh chứng thực tế biểu hiện cách nhìn nhận của người làm công tác quản lý xã hội về vai trò văn hóa trong gia đình).

Mọi gia đình có êm ấm thì xã hội mới ổn định được.

Các cụ ngày xưa nghèo, đông con vẫn sống được với nhau, gia đình vẫn êm ấm, trên bảo dưới nghe. Đó là bởi sống có văn hóa, đề cao nhân cách và lễ nghĩa.

Ngày nay thì biết bao gia đình hiện đại một chút mâu thuẫn thôi là bộc lộ ngay trình độ văn hóa của các thành viên. Cái chữ Nhẫn và chữ Hòa – nhiều người hiện đại ngày nay họ không hiểu dẫn đến nhiều cách hành xử lố bịch.

Tác giả đã sống qua những giai đoạn khủng hoảng văn hóa. Thực tế mà nói mọi người có biết cách ứng xử với nhau hay không là ở nhận thức về giá trị của nhân, nghĩa, lễ; có trong mình bao nhiêu cái nội hàm giá trị của nho gia.

Gia đình bất hòa, chỉ cần đọc Quang Vũ và thực hành sẽ hòa thuận trở lại. Gia đình đang yên ấm, đọc Quang Vũ để chiêm nghiệm những cách sống, đối nhân xử thế.

Ý nghĩa của Quang Vũ đối với xã hội

Cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế xã hội của một quốc gia có thể trong vài chục năm là thay đổi hoàn toàn. Nhưng văn hóa thì khác. Văn hóa là sự hun đúc của hàng ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm của một chủng tộc người. Mỗi một chủng tộc người có nền văn hóa riêng, có bản sắc riêng

Sự phát triển kinh tế phải song hành với gìn giữ các giá trị văn hóa. Văn hóa chính là bản sắc, là động lực của sự phát triển.

“Không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy kinh tế” _ Quan điểm của Đảng và chính phủ.

Quang Vũ chung tay cùng toàn xã hội để gìn giữ bản sắc văn hóa Việt, kế thừa phát huy cái hay cái đẹp mà ông cha đã để lại, song song với việc học hỏi tiếp thu những tinh hoa văn hóa của thời đại, của nhân loại.