Sử dụng công phu tu luyện được để sinh công

Hấp thu năng lượng của trời đất. Tu luyện tăng cường nội lực. Và mang nội lực đó vào việc sinh công giúp ích cho cuộc đời

Các bài viết trên Quang Vũ được hình thành qua sự truyền thụ công lực từ trong nội tâm để thành hình nên các nội dung. Chính vì vậy mà nội dung viết ra trên Quang Vũ mang năng lượng mà một người có sức khỏe yếu chỉ cần đọc vào sẽ thấy khỏe mạnh ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *