光武

Vô chiêu thắng hữu chiêu

Vô pháp trên vạn pháp

Noi theo chính pháp của Phật. Học theo trí tuệ của thánh. Hành theo mưu lược của thần. Chỉ bởi vì một mục đích duy nhất là hành hiệp trượng nghĩa

“Trí, Dũng, Nhân và Chính Đại Quang Minh”

“Quân tử hữu tam úy: Úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy thánh nhân chi ngôn”

行俠仗義

Nắm giữ trong tay bảo bối vạn khang phát như ý hồ lô

Sáng tạo ra kho tuyệt học võ công đại lực kim cương chưởng, sử dụng hệ thống binh khí sức nặng ngàn vạn cân, ra chiêu với sức mạnh sấm sét – tốc độ nhanh như chớp

Quang Vũ không phải là một con người cụ thể, mà Quang Vũ là cái tên đại diện cho cái hùng tâm tráng khí, cái đại nhân đại trí đại dũng bên trong mỗi con người

Nhìn từ trong ra và từ ngoài vào, sắc thái của Quang Vũ cần hiển lộ được ba thứ:

Tầm Vóc, Trí Tuệ, và Bản Sắc

Trong nhiều bài viết, tác giả xưng tên là Quang Vũ chỉ có mục đích nói thay tâm ý đa số. Quả thực, tên gọi Quang Vũ là của chung chứ không chỉ riêng tác giả

Ban quản trị Quang Vũ là …

Nội dung này chỉ hiển thị với biên tập viên (editor). Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »


Ôn cố nhi tri tân

孔子「溫故而知新,可以為師矣。 」

Quang Vũ là người có đạo đức và trí tuệ.

Dám hy sinh, chịu đựng nhiều gian khổ, giữ vững lập trường quan điểm, kiên trì với mục tiêu lý tưởng. Dám nghĩ vượt lên trên cái tầm của bản thân, dám nhìn vượt ra ngoài mọi khuôn khổ, dám gánh vác lấy trọng trách để làm cái việc đại sự. Như vậy cũng có thể xem là người có bản lĩnh.

Thông qua hệ thống đông phương tinh hoa giá trị, cách tiếp cận ôn cố nhi tri tân, nhằm đưa hào quang trở lại và khơi lại cái chính khí, tính kiêu hùng trong mỗi con người.

Trong bối cảnh trung tâm của văn minh thế giới đang quay trở lại phương đông

Quang Vũ

Trí tuệ được tăng cường và mở rộng

Là nhờ nghiên cứu, học hỏi và mang vào cuộc sống những giá trị từ đạo học, triết học nhân sinh, bài học lịch sử, tinh hoa văn hóa

Có trí tuệ rồi mới biết cách nhìn nhận, mới tự đưa ra được quan điểm đúng đắn và phù hợp. Để từ đó mà lập được công, tạo dựng được đức.

Suy cho cùng thì có trí tuệ và biết cách sử dụng trí tuệ vào đúng mục đích là những điều quan trọng nhất.

Ba điều thiện lấy làm tôn chỉ

… dẫn dắt hành động của Quang Vũ

Thứ nhất,

Khơi dậy cái chân thiện mỹ, dung dưỡng cái đức, cổ vũ phát huy cái thực tài bên trong mỗi con người

Thứ hai,

Mang con người đoàn kết, giao hảo với nhau trên cơ sở trọng tín nghĩa, vun vén lợi ích chung

Thứ ba,

Mang ánh sáng trí tuệ chiếu sáng nhân tâm. Nhờ đó mà, con người biết cách tự khơi lên cái hạo nhiên chính khí của bản thể.

Theo bối cảnh cụ thể, thu hút – tuyển lựa cái chân giá trị để chia sẻ giúp mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho đại đa số


Đọc thêm