Thiên thu vạn đại

Sóng trường giang, con sóng sau đè lên con sóng trước. Dòng chảy đổ ra biển. Nước biển bốc hơi lên tạo mây, được gió đưa trở về nguồn rồi tạo mưa…

Dòng chảy bất tận

Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đời người mới phải đuổi theo xưa.

長江後浪推前浪,世上新人趕舊人。
Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân hãn cựu nhân.

__ Tăng quảng hiền văn

Mọi thứ cứ thế diễn ra…

Cuộc sống có được như ngày hôm nay là sự liên tục kế thừa, phát huy của lớp lớp các thế hệ đã tạo nên dòng chảy lịch sử.

Người Việt Nam mình có câu Uống nước nhớ nguồn cũng là nằm trong cái đại thể quy luật đó.

Ôn cố nhi tri tân tức là biết lịch sử đã qua để hiểu ngày nay, và để tạo ra ngày mai.

Ôn cố nhi tri tân

Câu thành ngữ này có nguồn gốc từ Luận Ngữ của Khổng Tử. Đó là một câu trong thiên Vi chính: “Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ“, nghĩa là: “Ôn cái cũ mà biết cái mới thì có thể làm thầy được rồi“.

Đối tửu đương ca

Bên rượu hãy ca hát (Tào Tháo, Đoản hành ca)

Cuộc sống cần rượu lúc gặp gỡ sẻ chia, cùng lời ca tiếng hát. Giống như con người cần trí tuệ được hun đúc (triết học) và văn hóa.

Theo triết học của Khổng Tử, sau khi chứng kiến cảnh binh biến triền miên đã đặt chữ Nhân lên hàng đầu trong Ngũ thường.

Trong thương trường và chiến trường, xét ba góc cạnh Nhân Trí Dũng, chữ Trí được xếp lên đầu.

Các quốc gia, các chủng tộc phát triển vượt tầm là vì họ có những nhà triết học lớn, chú trọng khai phóng trí tuệ con người.

Lịch sử chỉ ra bài học to lớn, cần song hành hai việc trọng đại: Bảo lưu phát huy các giá trị cũ, song song với đổi mới – sáng tạo – phát triển.

Hệ thống giá trị Quang Vũ thu lượm và sẻ chia tại đây về cốt lõi là giúp người đời nay Ôn cố nhi tri tân (ôn cũ để biết mới).

Từ hướng và cách tiếp cận lịch sử trên phương diện con người và di sản.

Đến…, Văn hóa, nghệ thuật, văn chương, thi ca phải mang trong mình cái hồn cốt triết học, lộ ra cái sắc màu trầm nhưng hùng, cái âm vị nhịp điệu của cái tráng khí mới là thứ tồn tại mãi được với thời gian, có giá trị vĩnh cửu với cuộc sống.

Đó cũng là vài nét phác lên cái chất của Quang Vũ.

Trọng thị các giá trị của tiền nhân và trân trọng gửi đến bạn đọc, quý bằng hữu

Trí tuệ và hạnh phúc vốn là thứ đã sẵn có trong tâm rồi, việc chỉ là bản thân biết cách khơi nó ra mà thôi...

Quang Vũ (Ôn cố nhi tri tân)